Свобода

unidiana


Живи или займись чем-нибудь другим!


Previous Entry Share Next Entry
(no subject)
Свобода
unidiana

Նստելով Կյանքի գնացքը  Մանկություն կայարանում, մի փորձեք անպայման հասնել լուսամուտին՝ շատ մակերեսային կլինի տպավորությունը: Եվ բոլորովին էլ կարևոր չէ, թե որ վագոնում եք՝ չնայած ոմանց համար համարյա ողբերգություն է, եթե չեն գնում փափուկ վագոնով: Վերջ ի վերջո ամեն մեկի համար էլ, ով ունի տոմս՝ ծննդյան վկայական, տեղն ապահովված է...  Կարևոր է մի ուրիշ բան. որ բազմաթիվ՝ Պատանեկություն, Հասունություն, Ստեղծագործություն, Անհաջողություն, գուցե նաև Երջանկություն, և շատ ուրիշ ուրախ, բայց ավաղ, կարճատև կանգառներում դուք անեք հնարավոր ամեն բան, որ հետո, երբ գա ժամանակը, հրաժեշտ տաք խաղաղ կիսակայարանում...

Л. Енгибаров
Перевод  candleight

  • 1
  • 1
?

Log in

No account? Create an account